5-01-2015, 19:57   Хэсэг: Мэдээлэл   Сэтгэгдэл: 0  

2015 оны 1 дүгээр сард зохион байгуулагдах Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад нэр дэвшигчдийн нэрсийн жагсаалт

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2014 оны 200, 204 дүгээр тушаалаар зарим анхан шатны шүүхийн 3 шүүгчийн албан тушаалд сонгон шалгаруулалт зарласан. Нийт 36 хүн шүүгчид нэр дэвшигчээр бүртгүүлэхээр өргөдөл, холбогдох баримт бичгээ ирүүлсэн. Шүүхийн мэргэшлийн хорооны ажлын алба Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4, Шүүгчийг сонгон шалгаруулах журмын 2 дугаар зүйлийн 2.6-д заасны дагуу дараах байдлаар нийт 31 нэр дэвшигчийг бүртгэлээ. Үүнд шинээр 8, нөөцөөс 23 буюу нийт 31 нэр дэвшигч тус тус бүртгүүлсэн байна. 
 

СУМ ДУНДЫН 18 ДУГААР ШҮҮХ

/Өвөрхангай аймаг, 1 сул орон тоо/

1.

Дугарсүрэн

Алтантуул

/32 нас, эм/

1991.09.01-1999.05.20 онд, Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургууль, Бүрэн дунд

 

2001.09.01-2005.05.20 онд, Чингис хааны нэрэмжит Их Засаг их сургууль, /бакалавр/

2006.06.30 - 2006.09.27 онд, Хилийн цэргийн 0288 дугаар ангийн тамгын хэлтсийн нарийн бичгийн дарга

2006.11.16 - 2008.02.25 онд, Хан-Уул дүүрийн шүүхийн тамгын хэлтэст, Ерөнхий шүүгчийн туслах

2008.02.25 - 2013.03.06 онд, Баянгол дүүргийн шүүх, шүүгчийн туслах

2013.03.06 - 2013.12.23 онд, Нийслэлийн Шүүхийн тамгын хэлтэст шүүгчийн туслах

2013.12.23 - 2014.05.02 онд, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүх, шүүгчийн туслах

2014.05.02 оноос Өмгөөлөгч

2009.08.31 /2009/

Нөөцөөс /2014.06.23/

2.

Ванчинсүрэн

Амартүвшин

/36 нас, эр/

 

1985.09.01-1995 онд Нийслэлийн 47-р дунд сургууль, Бүрэн дунд

2002.09.01 – 2006.06.01 онд Цагдаагийн академи, Бакалавр

2009.09.01 – 2011.06.01 онд. Хүмүүнлэгийн сургуулийн харъяа Билиг хууль зүйн сургууль, Магистр

 

2006.10.02 - 2007.01.08 онд, Нийслэлийн шүүх, жижүүр

2007.01.08 - 2007.04.28 онд, Нийслэлийн шүүх, архивч

2007.04.28 - 2011.03.30 онд, Баянзүрх дүүргийн шүүх, шүүгчийн туслах бөгөөд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

2011.03.30 – 2013.12.17 онд, Хан-Уул дүүргийн шүүх Тамгын газрын дарга

2013.12.27 - 2014.06.11 онд, Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх, Тамгын газрын дарга

2009.08.31 /2009/

Нөөцөөс

/2014.10.01/

3.

Ганбат

Гантуяа

/37 нас, эм/

 

1984.09.01-1994.05.24 онд, Дорнод аймгийн 10 жилийн 5 дугаар сургууль

1994.09.01 – 1995.06.01 онд, Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Дээд сургууль мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх анги

2001.09.01 – 2005.06.01 онд, Их Засаг их сургууль, Бакалавр

1995.05.15 - 2003.05.15 онд, "Дэвшилт” ХХК-д касс, нярав

2006.03.01 - 2007.02.06 онд, Дорнод аймгийн шүүх, Ерөнхий шүүгчийн туслах

2007.02.06 - 2012.11.08 онд, Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын шүүх, шүүгчийн туслахаар

2012.11.08 - 2013.12.23 онд, Хан-Уул дүүргийн шүүх, шүүгчийн туслах

2013.12.23 оноос Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, шүүгчийн туслах

2008.01.10 /2007/

Нөөцөөс /2014.06.23/

 

 

4.

 

 

Пүрэвсүрэн

Итгэл

/39, эм/

1982.09.01 – 1992.06.01 онд, Дундговь аймгийн 3-р сургууль, Бүрэн дунд

1995.09.01 – 1999.06.01 онд, Их засаг их сургууль, Бакалавр

2001.09.01 – 2002.06.01 онд, Их засаг их сургууль, Магистр

2006.02.15 - 2010.01.01 онд, МӨХ-ний өмгөөлөгч

2010.01.01 - 2011.04.01 онд, Хадаг сонин хуулийн зөвлөх

2011.04.15 - 2014.11.01 онд, Номин Холдинг ХХК-д гэрээний хуульч

2013.10.01 оноос Монголын хуульчдын холбоонд өмгөөлөгч

2011.09.12 /2011/

Шинээр

5.

Норов

Нармандах

/37, эм/

1985.09.01-1995.05 онд, Өмнөговь аймгийн 2-р 10-н жилийн дунд сургууль, Бүрэн дунд

2000.09.01-2004.05 онд, Их засаг их сургууль, Бакалавр

2006.09.01-2008.02 онд, Их засаг их сургууль, Магистр

2006.01 - 2008.04 онд, Өмнөговь аймгийн шүүх, мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн

2008.04 - 2011.10 онд, Өмнөговь аймгийн сум дундын шүүх, шүүгчийн туслах бөгөөд нарийн бичгийн дарга

2011.10 - 2013.12 онд, Өмнөговь аймгийн сум дундын 1-р шүүх, Ерөнхий шүүгчийн туслах

2013.12 оноос Сум дундын 15 –р шүүх, Ерөнхий шүүгчийн туслах

2011.11.25 /2004/

Нөөцөөс

/2014.10.01/

6.

Даваасамбуу

Саранчимэг

/40, эм/

1982-1992 онд, Нийслэлийн 10 жилийн 50 дугаар дунд сургууль, Бүрэн дунд

1992-1996 онд, Шихихутуг Хууль зүйн дээд сургууль, Бакалавр

1997.06.02 - 1998.12.10 онд, Хан-Уул дүүргийн шүүх, нарийн бичгийн дарга

2004.12.10 - 2008.08.01 онд, "Дэйхан Пёгдул” ХХК-д хуулийн зөвлөх

2008.08.21 - 2013.12.23 онд, Баянзүрх дүүргийн шүүх, шүүгчийн туслах

2014.12.23 - 2014.04.01 онд, Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх, шүүгчийн туслах

2014.04.01 оноос Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо, Өмгөөлөгч

2008.01.10 /2007/

Нөөцөөс

/2014.06.23/

7.

Гүндсамба

Энх-Амгалан

/39, эр/

1984-1994 онд Өвөрхангай аймгийн Сант сумын 10 жилийн дунд сургууль

 

2001-2005 онд Шихихутуг хууль зүйн дээд

сургууль /бакалавр/

2006.01.05 - 2007.07.04 онд Өвөрхангай аймгийн шүүх, нярав-оператор

2007.07.05 - 2008.09.21 онд Өвөрхангай аймгийн шүүх, мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн

2008.09.22 - 2013.12.17 онд Өвөрхангай аймгийн Сум дундын 1 дүгээр шүүх, шүүгчийн туслах

2013.12.18 оноос Сум дундын 17 дугаар шүүх, шүүгчийн туслах

2006.09.11 /2006/

Нөөцөөс

/2014.06.23/

8.

Цамба

Эрдэнэзуу

/33, эр/

 

1988.09.01 - 1998.06.10 онд, Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын 10 жилийн сургууль, Бүрэн дунд

1998.09.01 - 2002.05.15 онд Их Засаг их сургууль Бакалавр

2007.04.01 - 2008.04.10 онд Улс төрийн боловсролын академи, Бакалавр

2002.09.22 - 2003.01.03 онд, Төв аймгийн шүүхийн тамгын хэлтэст бичиг хэргийн эрхлэгч

2003.01.03 - 2006.04 онд, Төв аймаг дахь Сум дундын 2-р шүүх, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

2006.04 - 2008.12 онд, Төв аймаг дахь Сум дундын 2-р шүүх, шүүгчийн туслах

2008.12.22 - 2012.12.31 онд, Хэнтий аймгийн Шүүхийн тамгын хэлтэст тамгын хэлтсийн дарга

2006.10.02 /2006/

Нөөцөөс

/2014.06.23/


Нийтэлсэн admin   Үзсэн: 883   |   Сэтгэгдэл: 0
Хэвлэх
Төсөөтэй мэдээлэл:
Бидэнтэй нэгдээрэй
Подкаст
Монгол улсын Шүүхүүд