Нүүр хуудас > Мэдээлэл > “Шилэн дансны тухай хууль, шилэн данс ашиглах нь” сэдвээр сургалт хийлээ.

“Шилэн дансны тухай хууль, шилэн данс ашиглах нь” сэдвээр сургалт хийлээ.


3-04-2015, 09:25. Зохиогч: admin
 http://kharkhorincourt.gov.mn/file2015/25-1.JPG
Тус шүүхийн ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Нансалмаа 2015 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу нийт шүүгч, шүүхийн захиргааны албан хаагч нарт Шилэн дансны тухай хууль болон шилэн данс ашиглах талаар хичээл заалаа. Уг сургалтаар шилэн дансыг хэрхэн ашиглах, програмд нэвтрэх, танилцах талаар дэлгэрэнгүй танилцууллаа.
http://kharkhorincourt.gov.mn/file2015/25-2.JPG
http://kharkhorincourt.gov.mn/file2015/25-3.JPG

Бусад