4-07-2016, 16:27   Хэсэг: Мэдээлэл   Сэтгэгдэл: 0  

2016 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 2016 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийг дуусталх шүүх хуралдааны тойм мэдээ

Иргэний шүүх хуралдаан:
 
 
1. Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Ц.Нанжийхүүг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
2. Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Д.Алтан-Одыг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа

3. Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын М.Аюурзаныг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
4.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Т.Отгонбаатарыг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
5. Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Б.Болормааг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
6.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Т.Лхагвыг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
7.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Д.Цэрэнхишигтийг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
8.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Ц.Дашдондогийг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
9.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Д.Энх-Амгаланг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
10.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Ж.Батболдыг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
11."Хаан” банкны нэхэмжлэлтэй Г.Бат-Эрдэнэд холбогдох зээлийн гэрээ цуцалж, зээлийн төлбөр 3,074,430 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
12.Д.Нарангийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
13.Д.Бямбасүрэнгийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Ц.Дагиймаа
 
 14.С.Сүхбаатарын ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
15. Ц.Долзодмаагийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
16.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Д.Болормааг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэргэсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Ц.Дагиймаа
 
 
17.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Ц.Сандуйжавыг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагаасаа татгалзсаныг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Ц.Дагиймаа
 
 
18.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Г.Халиунааг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Ц.Дагиймаа
 
19.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Ж.Бат-Эрдэнийг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Ц.Дагиймаа

20.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Х.Дэлгэрмааг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Ц.Дагиймаа
 
21.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Ш.Гантөмөрийг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Ц.Дагиймаа
 
 
22.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын М.Пүрэвсүрэнг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Ц.Дагиймаа
 
 
23.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Х.Нямтогтохыг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагаасаа татгалзсаныг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Ц.Дагиймаа
 
 
24.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Д.Энхбадрахыг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Ц.Дагиймаа
 
25.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Ё.Ганчимэгийг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагаасаа татгалзсаныг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Ц.Дагиймаа
 
26.С.Бямбасүрэнгийн хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигч болохоо тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд: 
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Ц.Дагиймаа
 
27.Ц.Ариунаагийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Ц.Дагиймаа
 
 
28.Н.Уртнасангийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Ц.Дагиймаа
29.Д.Цэрэндолгорын ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
30.С.Саранчимэгийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
31.Я.Дуламжавын ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
32.Ц.Төмөртогоогийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
33.Б.Ишийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
34.Ч.Баатарын ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
35.П.Галсандоржийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
36.Ч.Мөнхдуламын ажиллаж байсан байдлаатогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа

37.Д.Цэвэлийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
38.Ц.Цоодолын ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
39.Ж.Дармаабалын ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
40.Д.Бадамгаравын ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа

41.Ө.Чимгээгийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
42.Д.Батжаргалын ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
43.С.Баярхүүгийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
44.П.Соёл-Эрдэнийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
45.Х.Нандинцэцэгийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
46.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Ш.Ганболдыг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Г.Энх-Амгалан
 
47. Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Л.Маамсүрэнг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Ц.Дагиймаа
48.Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Б.Нанжидийг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Ц.Дагиймаа
 
 
49.Л.Дүгэрсүрэнгийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
50.С.Амарсайханы ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
51.Н.Хаштогоогийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
52.Ч.Баатархүүгийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
53.И.Эрдэнэцэцэгийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
54.Ц.Самдангийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
55.А.Энхтуяагийн нэхэмжлэлтэй Ж.Насанбатад холбогдох 292,500 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Ц.Дагиймаа
 
 
56.Р.Хоролсүрэнгийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
57.Б.Баатарын ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
58.Н.Цогзолмаагийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
59.М.Зандбазарын ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
60.Б.Чинбатын ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
61.О.Бурмаагийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
62.С.Цогтгэрэлийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
63.П.Цэрэндоржийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
64. Г.Цэцэгсүрэнгийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
65. Ц.Эрдэнэчимэгийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
66.П.Дагвадоржийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
67. Л.Санжжавын ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна.
Даргалагч Б.Сарантуяа
 
 
 
Эрүүгийн шүүх хуралдаан:
 
1.Насанд хүрээгүй шүүгдэгч М.Улаанхүү, Д.Ренчин нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаархянан хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал:

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Балхүү овгийн Мөнхтогтохын Улаанхүү, Равжир овгийн

Довдондоржийн Ренчиннарт эд хөрөнгө хураах нэмэгдэл ял хэрэглэхгүйгээр 2 жил 1 сарын хугацаагаар хорих ялаар шийтгэж, Эрүүгийн хуулийн

ерөнхий ангийн 62 дугаар зүйлийн 62.1., 62.2 дахь хэсэгт зааснаар насанд хүрээгүй шүүгдэгч М.Улаанхүү, Д.Ренчин нарт оногдуулсан 2 жил 1

сарын хорих ялыг 1 жилийн хугацаагаар хойшлуулж, засрал хүмүүжилд нь анхаарал тавихыг Р.Ренчингийн эх Р.Буяндэлгэр, М.Улаанхүүгийн эцэг

В.Мөнхтогтох инарт хариуцуулахаар шийдвэрлэсэн байна.

Даргалагч Ц.Дагиймаа

2
Шүүгдэгч Б.Доржзовдод холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

 

Шийдвэрлэсэн байдал:

 

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2 дах хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Б.Доржзовдыг эд хөрөнгө хураахгүйгээр 03 / гурав/

жил 01 /нэг/ сарын хорих ялаар шийтгэж, Эрүүгийн хуулийн Ерөнхий ангийн 52 дугаар зүйлийн 52.10 дах хэсэгт заасныг журамлаж мөн

хуулийн 52.5-д зааснаар ялтан Б.Доржзовдод оногдуулсан 03 жил 01 сарын хорих ялыг жирийн дэглэмтэй эрэгтэйчүүдийн хорих ангид

эдлүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.

Даргалагч Ц.Дагиймаа

3. Шүүгдэгч Б.Энхсүрэнд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

 

Шийдвэрлэсэн байдал:

 

Б.Энхсүрэнг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 147 дугаар зүйлийн 147.1-т зааснаар 3 жил 6 сарын хугацаагаар, Эрүүгийн хуулийн тусгай

ангийн 126 дугаар зүйлийн 126.1-т зааснаар 3 жилийн хугацаагаар хорих ялаар тус тус шийтгэж, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн

52 дүгээр зүйлийн 52.5-т зааснаар Б.Энхсүрэнд оногдуулсан 4 жилийн хорих ялыг жирийн дэглэмтэй эрэгтэйчүүдийн хорих ангид эдлүүлэхээр

шийдвэрлэсэн байна.

Даргалагч Б.Сарантуяа

 

4. Шүүгдэгч Д.Цэгмидэд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

 

Шийдвэрлэсэн байдал:

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 211 дүгээр зүйлийн 211.1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Даваадавгийн Цэгмидийг 1 /нэг/ жил, 06 /зургаан/ сарын хорих ялаар

шийтгэж, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1, 61.4дэх хэсэгт заасныг баримтлан шүүгдэгч Д.Цэгмидэд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн

211 дүгээр зүйлийн 211.1 дэх хэсэгт зааснаар оногдуулсан 1 /нэг/ жил, 06 /зургаан/ сарын хорих ялыг тэнсэж 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар хянан харгалзахаар

шийдвэрлэсэн байна.


Даргалагч Ц.Дагиймаа
.
 
Нийтэлсэн admin   Үзсэн: 811   |   Сэтгэгдэл: 0
Хэвлэх
Төсөөтэй мэдээлэл:
Бидэнтэй нэгдээрэй
Подкаст
Монгол улсын Шүүхүүд