Нүүр хуудас > Мэдээлэл > “Ёс зүйн тухай ойлголт, гадаадын орнуудад авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ” сэдвээр сургалт хийлээ

“Ёс зүйн тухай ойлголт, гадаадын орнуудад авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ” сэдвээр сургалт хийлээ


17-04-2015, 18:10. Зохиогч: admin
Тус шүүхийн мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Ж.Мөнхтуяа 2015 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу нийт шүүгч, шүүхийн захиргааны албан хаагч нарт Ёс зүй, ёс суртахууны талаар хичээл заалаа.
http://kharkhorincourt.gov.mn/file2015/33-1.JPG

Бусад