Нүүр хуудас > Хурлын тов > 2023 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс эхлэн 2023 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийг дуусталх шүүх хуралдааны нэмэлт тов

2023 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс эхлэн 2023 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийг дуусталх шүүх хуралдааны нэмэлт тов


13-01-2023, 09:28. Зохиогч: admin
Иргэний хэргийн шүүх хуралдаан
 № Огноо
Нэхэмжлэгч, түүний
итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгч, 
өмгөөлөгч
Хариуцагч, түүний
итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгч, 
өмгөөлөгч
Нэхэмжлэлийн шаардлага
Шүүгч, шүүх
бүрэлдэхүүн 
1
Лхагва
01/18
1000 
Өвөрхангай аймгийн
Хархорин сумын
Засаг дарга,
Б.Биширмаа
Б.Ганчимэг
Б.Ганбаатар
Зээлийн гэрээний үүрэг
20,058,595 төгрөг гаргуулах
Г.Энх-Амгалан
2
Пүрэв
01/19
1000
О.Биндэръяа
Б.Эрдэнэбулган
Н.Нарантуяа
Ж.Баянсан
Өмгөөлөгч 
Г.Гандөш
26,528,000 төгрөг гаргуулах Г.Энх-Амгалан


Бусад