Нүүр хуудас > Мэдээлэл > “Шүүхийн ажилтны ёс зүйн дүрэм” сэдвээр дотоод сургалт зохион байгуулав

“Шүүхийн ажилтны ёс зүйн дүрэм” сэдвээр дотоод сургалт зохион байгуулав


1-04-2016, 16:00. Зохиогч: admin

http://kharkhorincourt.gov.mn/file2016/14-1.JPGТус шүүхийн мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Н.Мөнхнасан 2016 оны сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу "Шүүхийн ажилтны ёс зүйн дүрэм” сэдвээр 2016 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр дотоод сургалтын зохион байгуулав. Сургалтад шүүхийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид бүрэн хамрагдаж, мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлсэн юм.

Сургалт эхлэх үеэр мэдлэг шалгах 7 онооны асуулга, сургалтын үр дүнг харах зорилгоор мэдлэг шалгах 10 оноотой асуулга авсан бөгөөд нийт албан хаагчдын 2 асуулгын дүнг харьцуулахад 35%-иар мэдлэг дээшилсэн болох нь харагдаж байна.
http://kharkhorincourt.gov.mn/file2016/14-2.JPG

Бусад