Нүүр хуудас > Мэдээлэл > АЛБАН ХААГЧДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

АЛБАН ХААГЧДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ


13-09-2022, 09:19. Зохиогч: admin
"Шүүхийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийх журам”-ын 4.6.1-д заасныг үндэслэн тус шүүхийн тамгын газрын дарга албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн явц, албан тушаалын тодорхойлолтод тусгагдсан чиг үүргийн хэрэгжилтэд хяналт хийж, хэрэгжилт хангалтгүй болон хугацаа хоцорсон ажил, арга хэмжээг эрчимжүүлэх, сайжруулах, дуусгах хугацаатай үүрэг даалгавар өглөө.
 
ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

Бусад