Нүүр хуудас > Мэдээлэл > ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛӨӨС СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛӨӨС СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА


17-11-2021, 15:33. Зохиогч: admin
 
Тус шүүхийн тамгын газрын дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлөөс шинээр томилогдсон албан хаагчдад ёс зүйн сургалт зохион байгуулдаг бөгөөд энэ удаагийн сургалтаар үйлчилгээний 3 албан хаагчид "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, "Шүүхийн захиргааны ажилтны ажлын байранд дагаж мөрдөх харилцаа, хандлагын нийтлэг журам”-аар зохион байгууллаа.
 
ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ

Бусад