Нүүр хуудас > Мэдээлэл > Шүүхийн тухай багц хуулиар сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн тухай багц хуулиар сургалт зохион байгууллаа


2-04-2015, 11:36. Зохиогч: admin
 http://kharkhorincourt.gov.mn/file2015/23-1.JPG
Эвлэрүүлэн зуучлагч Д.Цэдэн, мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Ж.Мөнхтуяа нар 2015 оны 04 дүгээр сар 02-ны өдөр Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын Төрийн банкны ажилтан, албан хаагчдад шүүхийн тухай багц хууль болон эвлэрлийн гэрээ, эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа, түүний давуу талуудын талаар сургалт хийлээ. 
http://kharkhorincourt.gov.mn/file2015/23-2.JPG

Бусад