Нүүр хуудас > Мэдээлэл > Дотоод сургалт зохион байгуулав

Дотоод сургалт зохион байгуулав


12-04-2019, 17:00. Зохиогч: admin

Тус Шүүхийн Тамгын газраас 2019 онд шүүгч, ажилтнуудынхаа сургалтын хэрэгцээг тодорхойлсноор дотоодын сургалтын төлөвлөгөө, удирдамжийг гарган баталж өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд сургалтуудаа үе шаттай зохион байгуулж байна.

2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр дээрх төлөвлөгөөний дагуу Шүүгчийн туслах Д.Бат-Отгон "Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийн хэрэглээ” гэсэн сэдвээр шүүхийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагч нарыг хамруулан сургалт зохион байгуулсан ба захиргааны ажилчид идэвхтэй хамрагдлаа.

 http://kharkhorincourt.gov.mn/file2019/medee/04-12-1.jpg
http://kharkhorincourt.gov.mn/file2019/medee/04-12-2.jpg

Бусад