Нүүр хуудас > Мэдээлэл > Хэргийн хөдөлгөөний хяналтийн програмын мэдээллийг танилцууллаа

Хэргийн хөдөлгөөний хяналтийн програмын мэдээллийг танилцууллаа


22-11-2018, 04:05. Зохиогч: admin
http://kharkhorincourt.gov.mn/file2018/medee/herhyanalt01.jpg

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүхийн Тамгын газрын даргын 2018 оны 04 дүгээр 13-ны өдрийн А/14 дугаартай "Шүүхийн хэргийн хөдөлгөөний хяналтын програмид хяналт тавих, хариуцах тухай” тушаалын дагуу шүүхийн хэргийн хөдөлгөөний програмид хяналт тавих, хариуцах шүүхийн захиргааны ажилтнуудын болон хуваарийн дагуу "Хэргийн хөдөлгөөний хяналт” програмд эрх зүйн акт бүрэн орсон эсэх, шүүх хуралдааны тэмдэглэл, шүүхийн шийдвэр гардуулсан буюу хүргүүлсэн байдал, эрүү, иргэн, зөрчлийн хэргийг архивт шилжүүлсэн, гүйцэтгэх хуудас зэргийг хугацаандаа бичигдсэн эсэх талаарх мэдээллийг 2018 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөн дээр нийт шүүгч, захиргааны албан хаагч нарын дунд хэлэлцүүллээ.

http://kharkhorincourt.gov.mn/file2018/medee/herhyanalt02.jpg

Бусад