Нүүр хуудас > Мэдээлэл > ШҮҮХИЙН АРХИВЫН 90428 ХУУДАС БАРИМТЫГ ЦАХИМЖУУЛЛАА.

ШҮҮХИЙН АРХИВЫН 90428 ХУУДАС БАРИМТЫГ ЦАХИМЖУУЛЛАА.


27-03-2024, 07:52. Зохиогч: admin
Тус Шүүхийн тамгын газар нь "Шүүхийн архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх журам”-ын хэрэгжилтийг ханган, архивын баримтыг цахимжуулах ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
2024 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар гэрээт ажилтан нь 4335 хадгаламжийн нэгжийн 90428 хуудас баримтыг цахимжуулаад байна.
Цахимжуулалтын ажил төлөвлөгөөний дагуу үргэлжилнэ.

Бусад