11-02-2020, 10:14   Хэсэг: Мэдээлэл   Сэтгэгдэл: 0  

2020 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2020 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн хооронд шийдвэрлэсэн эрүү, иргэний хэргийн тойм

Эрүүгийн шүүх хуралдаанаар:

 

1.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт Д.Х-д 500 нэгж буюу 500.000 төгрөгөөр торгох ялаар,

 

2.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 450 нэгж буюу 450.000 төгрөгөөр торгох ялаар,

 

3.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Т.Ө-д 500 нэгж буюу 500.000 төгрөгөөр торгох ялаар,

 

4.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Э.Э-д 600 нэгж буюу 600.000 төгрөгөөр торгох ялаар,

 

5.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 450 нэгж буюу 450.000 төгрөгөөр торгох ялаар тус тус шийтгэсэн.

 

Иргэний шүүх хуралдаанаар:

 

1. С сангийн хүсэлттэй "Т-г эрэн сурвалжлуулах” тухай иргэний хэргийг нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,

 

2. Л.Б-ын нэхэмжлэлтэй Ц.А-д холбогдох "550.000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагаасаа татгалзсаныг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

 

3. Л.Б-ын нэхэмжлэлтэй А.Б-д холбогдох "242.240 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагаасаа татгалзсаныг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

 

4. Л.Б-ын нэхэмжлэлтэй Ц.Г-д холбогдох "79800 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

 

5. Л.Б-ын нэхэмжлэлтэй Д.А-д холбогдох "1.158.500 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

 

6. Л.Б-ын нэхэмжлэлтэй Н.Г-д холбогдох "100.000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагаасаа татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

7. Л.Б-ын нэхэмжлэлтэй С.Ч-д холбогдох "312.500 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагаасаа татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

 

8. Л.Б-ын нэхэмжлэлтэй С.П-д холбогдох "109.500 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагаасаа татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

 

9. Л.Д-ын нэхэмжлэлтэй М.Д-д холбогдох "534.580 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагаасаа татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

 

10. Л.Б-ын нэхэмжлэлтэй Ё.Н-д холбогдох 175.000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагаасаа татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

 

11. Д.С-н нэхэмжлэлтэй Ц.Э-д холбогдох "960.000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

 

12. Л.Б-н нэхэмжлэлтэй Б.Н-д холбогдох "155.000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

 

13. Л.Б-н нэхэмжлэлтэй Ж.С-д холбогдох "165.000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

 

14. Ж.Батжаргалын хүсэлттэй "Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,

 

15. Ч.А-н нэхэмжлэлтэй М.Ө-д холбогдох "Гэрлэлт цуцлуулах” тухай иргэний хэргийг нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,

 

16. Э.Батсайханы хүсэлттэй "Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,

 

17. Д.С-н нэхэмжлэлтэй П.Б-д холбогдох "129.500 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

 

18. Д.С-н нэхэмжлэлтэй Н.Б-д холбогдох "600.000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож тус тус шийдвэрлэсэн.

 

 

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүх
Нийтэлсэн admin   Үзсэн: 424   |   Сэтгэгдэл: 0
Хэвлэх
Төсөөтэй мэдээлэл:
Бидэнтэй нэгдээрэй
Подкаст
Монгол улсын Шүүхүүд