Нүүр хуудас > Мэдээлэл > 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хооронд шийдвэрлэсэн эрүү, иргэний хэргийн тойм

2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хооронд шийдвэрлэсэн эрүү, иргэний хэргийн тойм


13-01-2020, 17:47. Зохиогч: admin

Эрүүгийн шүүх хуралдаанаар:

 

1.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Г.Б-д 600 нэгж буюу 600.000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн.

Иргэний шүүх хуралдаанаар:

 

1. Д.Нацагдоржийн хүсэлттэй "Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох” тухай иргэний нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,

 

2. Л.Б-ын нэхэмжлэлтэй Б.Ч-д холбогдох "15.483.650 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

 

3. М.Нэргүйн хүсэлттэй "Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох” тухай иргэний нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,

 

4. Л.Б-ын нэхэмжлэлтэй Ө.М-д холбогдох "108.000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

 

5. Э.Ш-н нэхэмжлэлтэй "С” төвд холбогдох "2019 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн б/07 дугаартай тушаaлыг хүчингүй болгож, 262.874 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,

 

6. Л.Б-ын нэхэмжлэлтэй Д.М-д холбогдох "106.200 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

 

7. Л.Б-ын нэхэмжлэлтэй Э.Б-д холбогдох "615.900 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг зохигчийн эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

 

8. Л.Б-ын нэхэмжлэлтэй Д.Г-д холбогдох "431.700 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

 

9. Р.М-ын нэхэмжлэлтэй Т.Б-д холбогдох "10.200.000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг зохигчийн эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож тус тус шийдвэрлэсэн.

 

 

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүх


Бусад