Нүүр хуудас > Мэдээлэл > Дотоод сургалт зохион байгуулав

Дотоод сургалт зохион байгуулав


27-12-2016, 18:30. Зохиогч: admin
 http://kharkhorincourt.gov.mn/file2016/61-4.JPG
Тус шүүхийн архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Б.Бат-Ирээдүй Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс ирүүлсэн 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 04/1233 дугаартай албан бичгийн дагуу "Шүүхэд албан хэрэг хөтлөх журам, "Албан хэрэг хөтлөлт /албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар, стандартыг үйл ажиллагаандаа хэвшүүлэх/ сэдвээр 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр сургалтын зохион байгуулав. Сургалтад шүүхийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид хамрагдаж, мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлж, санал солилцон, харилцан ярилцлаа.

Бусад