Нүүр хуудас > Мэдээлэл > Шүүхийн захиргаанд холбогдох дүрэм, журмын цахим сантай боллоо

Шүүхийн захиргаанд холбогдох дүрэм, журмын цахим сантай боллоо


19-12-2016, 10:27. Зохиогч: admin
Шүүхийн захиргаанд холбогдох дүрэм, журмыг шүүхийн захиргааны ажилтнууд, олон нийтэд нээлттэй, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор цахим сан үүсгэж байршууллаа. Та бүхэн үйл ажиллагаандаа өргөнөөр ашиглана уу. 
Бусад