Нүүр хуудас > Мэдээлэл > Ёс зүйн хорооноос сургалт зохион байгуулав

Ёс зүйн хорооноос сургалт зохион байгуулав


16-12-2016, 18:26. Зохиогч: admin
Тус шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагч Д.Цэдэн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс ирүүлсэн 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 04/1233 дугаартай албан бичгийн дагуу "Шүүхийн захирагааны ажилтны ёс зүй” сэдвээр 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр сургалтын зохион байгуулав. Сургалтад шүүхийн захиргааны албан хаагчид бүрэн хамрагдаж, мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлсэн юм.
http://kharkhorincourt.gov.mn/file2016/61-1.JPG
http://kharkhorincourt.gov.mn/file2016/61-2.JPG

Бусад