Нүүр хуудас > Мэдээлэл > Шүүхийн тухай багц хуулиар сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн тухай багц хуулиар сургалт зохион байгууллаа


5-05-2015, 09:57. Зохиогч: admin
 http://kharkhorincourt.gov.mn/file2015/40-1.JPG
Эвлэрүүлэн зуучлагч Д.Цэдэн, мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Ж.Мөнхтуяа нар 2015 оны 05 дугаар сар 05-ны өдөр Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын Хас банкны ажилтан, албан хаагчдад шүүхийн тухай багц хууль шүүхэд хэрэг, нэхэмжлэл хүлээн авах болон эвлэрлийн гэрээ, эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа, түүний давуу талуудын талаар сургалт зохион байгууллаа.

Бусад