Нүүр хуудас > Мэдээлэл > Дотоод сургалт

Дотоод сургалт


23-01-2015, 17:07. Зохиогч: admin
Тус шүүхийн Ерөнхий шүүгч Х.Оюунжаргал 2015 оны сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу нийт шүүгч, шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нарт "Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шинжээчийн дүгнэлтийн талаар анхаарах зарим асуудал” сэдвээр хичээл заалаа. Тус сургалтад шүүхийн шүүгч, албан хаагч нар идэвхтэй оролцлоо.
Бусад