Нүүр хуудас > Мэдээлэл > Иргэдийн төлөөлөгч тангараг өргөв

Иргэдийн төлөөлөгч тангараг өргөв


22-01-2015, 12:43. Зохиогч: admin
http://kharkhorincourt.gov.mn/files/IT.jpg
Шүүх хуралдаанд оролцох иргэдийн төлөөлөгч шүүх хуралдаан эхлэхээс өмнө тангараг өргөдөг боллоо. Тус шүүхэд сонгогдсон 31 иргэдийн төлөөлөгчийг Иргэдийн төлөөлөгчдийн эрхзүйн байдлын тухай хуульд заасны дагуу санамсаргүй байдлаар сонгож нэг шүүх хуралдаанд нэг иргэдийн төлөөлөгч тангараг өргөн оролцдог болсон нь шүүхийн шинэчлэлийн бас нэгэн жишээ юм. 
http://kharkhorincourt.gov.mn/files/IT1.JPG


Бусад